Máy đóng gói cây gai dầu

Chúng tôi là công ty đi đầu trong việc thiết kế, sản xuất và tích hợp các máy đóng gói tự động cho ngành công nghiệp CAD và cây gai dầu hợp pháp ở Trung Quốc

Các giải pháp của chúng tôi được điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu sản xuất, hạn chế về không gian và ngân sách của bạn.
Máy đóng gói của chúng tôi là những máy dẫn đầu ngành ở Trung Quốc. Các máy vận chuyển CAD, cân, chiết rót, in ngày tháng, xuất thành phẩm của chúng tôi đều được hoàn thành tự động.Những chiếc máy này không chỉ có thể cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất mà còn có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí nhân công. Ngoài ra, chúng tôi luôn đóng gói 3,5g, 7,5g CAD trên túi đựng hoặc lọ nhỏ.Trọng lượng này rất phổ biến ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Hãy xem các tùy chọn máy đa dạng của chúng tôi bên dưới.Chúng tôi tự tin rằng chúng tôi có thể tìm ra giải pháp tự động hóa phù hợp cho doanh nghiệp của bạn, tiết kiệm thời gian và nguồn lực đồng thời tăng năng suất và lợi nhuận của bạn.

IMG_0857

thư viện Video

  • Cân nhiều đầu cho CBD

  • Hệ thống đóng gói túi làm sẵn cho lá trà

  • Cân tuyến tính ZON PACK 4 cho trà 100g