trang_top_back

Băng hình

Túi cà phê tự động có dây kéo Túi loại M Máy đóng gói quay
Máy đóng gói túi niêm phong bốn mặt cho hạt cà phê 500g 1kg
Túi có van Túi Gusset có van thông hơi Máy đóng gói cho hạt cà phê 1kg 2kg
ZON PACK Hệ thống đóng gói quay thùng giặt
ZON PACK Hệ thống đóng gói vỏ giặt
ZON PACK Máy đóng gói viên giặt